ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

bolton-ncp-control-room

Η Securita’s Control G.S.I. διαθέτει σύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων, το οποίο δέχεται ψηφιακά σήματα συναγερμού επί 24ώρου βάσεως για την άμεση ενημέρωση και εγγύηση ασφάλειας της περιουσίας σας.