ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την διάσωση ατόμων (στη θάλασσα, στα βουνά, σε φυσικές καταστροφές). Όλο το προσωπικό που επανδρώνει το τμήμα είναι άρτια εκπαιδευμένο.